Липсва изображение


Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-06-190.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 63.6 dB0.0 dB0.0 dB64.0 dB63.2 dB 0.0 dB
2024-06-1870.9 dB05:25:0841.3 dB12:15:32 61.8 dB61.3 dB61.6 dB63.2 dB60.4 dB 67.8 dB
2024-06-1772.5 dB13:25:5458.8 dB13:01:12 63.1 dB61.4 dB63.0 dB63.7 dB59.7 dB 69.0 dB
2024-06-1665.8 dB16:52:0058.2 dB00:52:53 62.0 dB62.1 dB63.9 dB64.2 dB59.6 dB 68.1 dB
2024-06-1571.3 dB04:32:3257.9 dB08:23:48 62.5 dB63.1 dB63.7 dB64.0 dB60.1 dB 68.8 dB
2024-06-1470.2 dB16:44:3558.4 dB10:54:03 62.8 dB62.9 dB62.6 dB63.5 dB61.5 dB 69.0 dB
2024-06-1375.0 dB18:18:0659.2 dB12:41:14 62.0 dB61.4 dB61.5 dB63.1 dB60.2 dB 68.0 dB
2024-06-1288.3 dB09:06:5259.0 dB12:41:56 61.4 dB62.0 dB61.4 dB63.2 dB60.1 dB 67.6 dB
2024-06-1167.1 dB05:12:0861.2 dB00:02:56 58.6 dB63.1 dB0.0 dB63.6 dB63.1 dB 0.0 dB
2024-06-1068.8 dB05:17:3559.3 dB12:59:15 62.2 dB61.4 dB61.2 dB63.8 dB60.3 dB 68.2 dB
2024-06-0971.3 dB05:04:0559.2 dB17:06:43 62.4 dB61.7 dB62.5 dB63.7 dB60.3 dB 68.3 dB
2024-06-0877.9 dB17:52:4159.7 dB06:18:44 62.9 dB62.4 dB63.7 dB64.0 dB61.3 dB 69.0 dB
2024-06-0795.3 dB16:48:1459.4 dB13:38:39 63.6 dB63.4 dB63.8 dB64.1 dB60.6 dB 69.7 dB
2024-06-0676.2 dB14:26:3059.0 dB06:43:36 62.9 dB62.7 dB64.0 dB64.0 dB61.5 dB 68.9 dB
2024-06-0566.5 dB05:25:5859.9 dB06:00:45 62.8 dB62.5 dB63.4 dB63.7 dB61.4 dB 68.9 dB
2024-06-0470.3 dB11:04:0959.7 dB12:49:00 63.0 dB62.1 dB63.1 dB64.2 dB60.8 dB 68.9 dB
2024-06-0381.9 dB15:17:0460.2 dB13:16:54 63.6 dB63.4 dB64.0 dB64.2 dB62.1 dB 69.6 dB
2024-06-0285.5 dB08:09:2158.9 dB06:24:13 63.3 dB63.3 dB63.7 dB64.2 dB61.3 dB 69.4 dB
2024-06-0170.2 dB05:18:4758.7 dB00:44:10 62.4 dB62.4 dB64.1 dB64.4 dB60.1 dB 68.4 dB
2024-05-3169.5 dB16:19:2559.3 dB07:37:13 63.2 dB63.9 dB64.0 dB64.7 dB61.1 dB 69.5 dB
2024-05-3084.0 dB14:12:4059.3 dB08:00:58 63.0 dB63.0 dB64.8 dB64.2 dB60.9 dB 69.1 dB
2024-05-2975.9 dB05:31:4458.4 dB17:07:06 61.6 dB62.2 dB60.6 dB63.5 dB60.2 dB 67.8 dB
2024-05-2868.4 dB17:18:5258.6 dB10:45:22 61.8 dB62.1 dB61.7 dB63.2 dB60.5 dB 68.0 dB
2024-05-2770.8 dB06:35:3359.0 dB08:49:14 62.4 dB63.1 dB61.8 dB63.9 dB60.6 dB 68.6 dB
2024-05-2673.4 dB12:40:1659.2 dB08:02:23 62.6 dB63.4 dB62.5 dB64.2 dB60.5 dB 68.9 dB
2024-05-2567.4 dB17:58:4458.7 dB14:55:56 62.3 dB62.9 dB62.1 dB64.2 dB60.6 dB 68.5 dB
2024-05-2478.2 dB18:29:2458.9 dB08:31:01 62.7 dB63.5 dB62.9 dB64.3 dB60.6 dB 69.0 dB
2024-05-2383.8 dB05:20:2158.3 dB15:57:25 61.1 dB61.2 dB60.4 dB62.3 dB60.1 dB 67.2 dB
2024-05-2266.8 dB13:53:0659.0 dB01:41:09 62.9 dB63.3 dB63.7 dB64.2 dB60.5 dB 69.1 dB
2024-05-2181.1 dB14:24:3147.6 dB12:07:44 62.4 dB62.6 dB63.8 dB64.2 dB60.2 dB 68.5 dB

Промишлен шум - Изток


Дневни показатели:

2024-06-19  L24 = N/A dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 63.6 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = N/A dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = N/A dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = N/A dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 64.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 63.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.