Липсва изображение


Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-08-1472.6 dB07:01:1359.2 dB06:41:49 61.5 dB61.2 dB61.2 dB62.7 dB60.8 dB 67.6 dB
2020-08-1382.1 dB06:47:4959.4 dB15:32:08 61.6 dB61.1 dB61.9 dB62.7 dB60.8 dB 67.7 dB
2020-08-1273.5 dB17:15:4659.2 dB13:39:14 61.4 dB61.0 dB61.5 dB62.2 dB60.6 dB 67.5 dB
2020-08-1166.1 dB05:12:4258.9 dB14:51:33 61.1 dB60.9 dB61.1 dB62.0 dB60.4 dB 67.1 dB
2020-08-1073.2 dB07:36:1859.2 dB05:32:02 61.6 dB61.2 dB62.2 dB62.8 dB60.5 dB 67.6 dB
2020-08-0967.1 dB12:48:5059.3 dB11:56:00 61.4 dB61.3 dB62.2 dB62.5 dB60.4 dB 67.4 dB
2020-08-0868.2 dB12:10:0759.2 dB12:50:40 61.4 dB61.4 dB62.6 dB62.5 dB60.6 dB 67.5 dB
2020-08-0784.9 dB16:52:5759.0 dB11:41:12 62.1 dB62.1 dB62.3 dB62.7 dB61.1 dB 68.2 dB
2020-08-0672.0 dB06:53:3258.5 dB03:57:58 61.0 dB61.0 dB61.5 dB62.1 dB59.7 dB 67.0 dB
2020-08-0569.3 dB05:39:3658.6 dB06:45:38 61.3 dB61.1 dB61.5 dB62.5 dB59.9 dB 67.4 dB
2020-08-0468.5 dB06:39:5058.4 dB03:57:07 60.9 dB60.7 dB61.2 dB62.3 dB59.6 dB 66.9 dB
2020-08-0369.3 dB06:55:2159.2 dB13:39:45 61.5 dB61.1 dB61.6 dB62.4 dB60.5 dB 67.6 dB
2020-08-0265.2 dB16:34:0858.5 dB06:57:24 61.4 dB61.0 dB61.5 dB62.5 dB60.5 dB 67.5 dB
2020-08-0171.8 dB18:19:4159.3 dB10:02:45 61.1 dB61.1 dB61.1 dB61.5 dB60.7 dB 67.2 dB
2020-07-3169.4 dB17:08:1759.3 dB16:31:01 61.5 dB61.0 dB61.3 dB62.8 dB60.5 dB 67.6 dB
2020-07-3074.7 dB08:57:1559.0 dB11:20:44 61.6 dB61.0 dB61.0 dB63.1 dB60.5 dB 67.7 dB
2020-07-2974.3 dB06:56:0259.3 dB13:08:19 61.5 dB61.0 dB61.0 dB62.8 dB60.6 dB 67.6 dB
2020-07-2869.7 dB06:09:2241.3 dB12:17:36 61.6 dB61.2 dB61.5 dB62.5 dB60.8 dB 67.6 dB
2020-07-2766.3 dB15:37:2759.0 dB05:27:01 61.1 dB61.2 dB62.1 dB62.2 dB59.7 dB 67.2 dB
2020-07-2670.1 dB17:30:3958.8 dB03:56:22 61.4 dB61.6 dB62.5 dB62.8 dB59.9 dB 67.6 dB
2020-07-2576.0 dB06:05:5158.6 dB05:47:21 61.3 dB61.0 dB62.0 dB62.4 dB60.1 dB 67.3 dB
2020-07-2484.0 dB06:38:5859.2 dB12:33:09 61.4 dB61.0 dB62.0 dB62.4 dB60.6 dB 67.4 dB
2020-07-2373.6 dB06:11:3058.9 dB13:06:09 61.6 dB61.2 dB62.4 dB62.8 dB60.7 dB 67.7 dB
2020-07-2273.9 dB06:51:1958.7 dB05:31:54 60.9 dB61.0 dB61.7 dB62.1 dB59.7 dB 67.0 dB
2020-07-2169.5 dB07:16:1258.9 dB07:51:44 61.4 dB61.1 dB62.1 dB62.2 dB60.4 dB 67.4 dB
2020-07-2067.4 dB09:11:1759.0 dB01:29:05 61.2 dB61.4 dB61.3 dB62.0 dB60.0 dB 67.4 dB
2020-07-1992.2 dB06:01:2059.2 dB01:28:40 67.4 dB64.9 dB61.1 dB64.8 dB60.2 dB 73.4 dB
2020-07-1884.0 dB07:58:0458.7 dB05:19:52 61.5 dB60.9 dB60.0 dB61.5 dB59.9 dB 66.9 dB
2020-07-1788.6 dB17:12:4658.7 dB00:16:31 61.4 dB61.8 dB61.9 dB62.1 dB59.6 dB 67.6 dB
2020-07-1678.3 dB12:52:3058.3 dB05:10:53 61.1 dB61.4 dB61.8 dB62.6 dB59.5 dB 67.3 dB

Промишлен шум - Изток


Дневни показатели:

2020-08-14  L24 = 67.6 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 61.5 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 61.2 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = 61.2 dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 72.6 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 59.2 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 62.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 60.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.