Липсва изображение


Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-05-110.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 62.0 dB0.0 dB0.0 dB63.2 dB60.3 dB 0.0 dB
2021-05-1069.1 dB11:24:0159.0 dB08:02:19 61.8 dB61.7 dB62.5 dB62.6 dB60.9 dB 67.8 dB
2021-05-0968.5 dB07:23:0058.4 dB01:21:34 61.9 dB62.0 dB62.6 dB62.9 dB60.3 dB 68.0 dB
2021-05-0868.7 dB05:26:3558.9 dB13:46:41 62.2 dB62.0 dB63.1 dB63.1 dB61.2 dB 68.3 dB
2021-05-0771.3 dB05:11:5459.6 dB15:23:25 62.4 dB62.0 dB61.9 dB63.4 dB61.4 dB 68.6 dB
2021-05-0668.9 dB15:16:3259.3 dB01:06:41 62.1 dB61.6 dB61.6 dB63.5 dB61.1 dB 68.2 dB
2021-05-0570.0 dB05:35:1459.2 dB11:29:49 62.1 dB62.0 dB61.1 dB63.5 dB60.9 dB 68.3 dB
2021-05-0468.7 dB15:00:1558.9 dB06:11:27 62.0 dB61.6 dB61.2 dB63.2 dB60.9 dB 68.1 dB
2021-05-0369.9 dB09:17:3059.5 dB08:57:29 62.0 dB61.8 dB61.4 dB62.8 dB61.2 dB 68.1 dB
2021-05-0269.5 dB05:14:0059.2 dB15:12:27 62.0 dB61.6 dB62.6 dB62.8 dB61.1 dB 68.1 dB
2021-05-0172.8 dB11:47:4759.2 dB11:51:35 61.9 dB61.7 dB61.9 dB62.5 dB61.2 dB 68.0 dB
2021-04-3069.2 dB05:21:0959.2 dB13:53:10 62.1 dB61.7 dB62.1 dB63.4 dB61.1 dB 68.2 dB
2021-04-2977.5 dB06:41:2359.7 dB14:11:22 62.1 dB61.8 dB61.7 dB63.0 dB61.3 dB 68.2 dB
2021-04-2872.6 dB05:58:2759.0 dB10:51:07 62.4 dB61.7 dB62.7 dB63.6 dB61.2 dB 68.3 dB
2021-04-2772.4 dB05:57:3458.7 dB11:16:06 62.4 dB61.9 dB63.3 dB63.3 dB61.3 dB 68.4 dB
2021-04-2673.2 dB08:57:4259.4 dB00:17:26 61.9 dB62.0 dB62.5 dB62.9 dB60.9 dB 68.0 dB
2021-04-2570.8 dB14:25:5859.2 dB09:13:49 61.7 dB61.6 dB62.4 dB62.4 dB60.9 dB 67.8 dB
2021-04-2471.7 dB10:04:2159.3 dB02:01:46 61.4 dB61.3 dB61.6 dB62.0 dB60.6 dB 67.4 dB
2021-04-2383.9 dB05:45:1559.7 dB07:10:14 62.0 dB61.5 dB62.0 dB62.3 dB61.1 dB 68.1 dB
2021-04-2272.0 dB09:09:3259.4 dB10:55:38 62.1 dB62.3 dB61.8 dB63.0 dB61.1 dB 68.3 dB
2021-04-2172.9 dB05:43:0359.3 dB13:11:50 61.8 dB61.5 dB61.9 dB62.2 dB61.0 dB 67.9 dB
2021-04-2072.1 dB05:40:3549.0 dB12:22:10 61.4 dB61.3 dB61.4 dB62.1 dB60.8 dB 67.5 dB
2021-04-1974.2 dB09:00:4260.4 dB11:00:41 62.3 dB62.2 dB62.1 dB62.6 dB61.8 dB 68.4 dB
2021-04-1869.5 dB05:55:0759.8 dB13:59:56 61.6 dB61.5 dB61.0 dB62.2 dB60.8 dB 67.8 dB
2021-04-1770.5 dB08:38:2159.4 dB07:08:30 62.2 dB62.2 dB61.8 dB62.6 dB61.5 dB 68.3 dB
2021-04-1667.7 dB05:44:2759.4 dB14:50:40 62.1 dB62.0 dB61.4 dB62.9 dB61.1 dB 68.2 dB
2021-04-1569.5 dB06:58:5859.0 dB14:50:51 61.8 dB61.4 dB61.6 dB63.0 dB60.8 dB 67.9 dB
2021-04-1477.9 dB12:29:0759.3 dB12:21:19 61.4 dB61.5 dB61.0 dB62.1 dB60.5 dB 67.5 dB
2021-04-1373.9 dB05:40:5159.6 dB03:22:31 61.8 dB61.8 dB62.2 dB62.6 dB60.7 dB 67.9 dB
2021-04-1270.4 dB05:57:4759.9 dB09:38:30 62.7 dB62.8 dB62.7 dB63.7 dB61.6 dB 68.8 dB

Промишлен шум - Изток


Дневни показатели:

2021-05-11  L24 = N/A dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 62.0 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = N/A dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = N/A dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = N/A dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 63.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 60.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.