Липсва изображение


Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2022-12-040.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2022-12-030.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2022-12-020.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2022-12-010.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2022-11-300.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2022-11-290.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2022-11-280.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2022-11-270.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2022-11-260.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2022-11-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2022-11-2464.7 dB08:35:1058.6 dB10:27:07 61.5 dB61.2 dB0.0 dB62.3 dB60.6 dB 0.0 dB
2022-11-2377.6 dB01:17:1558.6 dB00:14:28 60.6 dB60.2 dB61.6 dB61.9 dB59.7 dB 66.6 dB
2022-11-2275.1 dB10:02:1036.7 dB12:23:55 60.5 dB60.3 dB60.0 dB61.6 dB59.6 dB 66.6 dB
2022-11-2166.8 dB15:46:0058.7 dB11:00:15 60.7 dB60.7 dB61.0 dB61.4 dB60.2 dB 66.9 dB
2022-11-2068.5 dB13:49:5258.8 dB06:09:10 60.7 dB60.8 dB60.6 dB61.1 dB60.4 dB 66.8 dB
2022-11-1969.5 dB17:55:4258.7 dB10:41:06 61.0 dB61.1 dB61.2 dB61.6 dB60.3 dB 67.1 dB
2022-11-1869.0 dB14:01:1258.3 dB10:47:58 60.6 dB60.5 dB60.5 dB61.1 dB59.9 dB 66.7 dB
2022-11-1771.9 dB11:51:3058.5 dB14:12:54 60.4 dB60.2 dB61.0 dB61.1 dB59.7 dB 66.5 dB
2022-11-1676.3 dB00:12:3558.5 dB13:54:48 60.9 dB61.1 dB60.7 dB61.9 dB60.1 dB 67.1 dB
2022-11-1577.9 dB12:29:0059.1 dB09:23:26 61.1 dB61.6 dB60.2 dB62.4 dB60.0 dB 67.3 dB
2022-11-1468.8 dB18:18:4358.2 dB10:38:05 61.0 dB60.6 dB61.9 dB62.2 dB59.8 dB 67.1 dB
2022-11-1367.8 dB17:48:3758.6 dB05:02:15 60.6 dB60.2 dB61.9 dB62.1 dB59.9 dB 66.6 dB
2022-11-1271.8 dB10:18:0558.5 dB10:58:18 60.3 dB59.9 dB60.2 dB61.3 dB59.5 dB 66.4 dB
2022-11-1174.0 dB08:53:2358.5 dB13:57:41 60.3 dB60.0 dB60.4 dB60.7 dB59.8 dB 66.3 dB
2022-11-1066.5 dB17:14:1358.4 dB12:29:32 60.9 dB60.4 dB61.0 dB61.7 dB59.9 dB 67.0 dB
2022-11-0974.9 dB09:59:4658.1 dB11:52:27 60.4 dB60.3 dB60.8 dB61.0 dB60.0 dB 66.5 dB
2022-11-0864.8 dB13:33:1959.0 dB10:06:04 60.3 dB60.3 dB60.4 dB60.6 dB60.0 dB 66.4 dB
2022-11-0766.6 dB17:54:0658.0 dB12:19:09 60.3 dB60.2 dB60.5 dB60.7 dB59.8 dB 66.4 dB
2022-11-0669.2 dB17:46:2858.6 dB01:48:11 60.6 dB60.7 dB60.3 dB61.2 dB60.0 dB 66.7 dB
2022-11-0572.0 dB13:19:4658.1 dB10:34:55 60.7 dB61.0 dB60.6 dB62.0 dB59.9 dB 66.9 dB

Промишлен шум - Изток


Дневни показатели:

2022-12-04  L24 = N/A dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = N/A dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = N/A dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = N/A dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = N/A dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.