Липсва изображение


Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-01-2070.4 dB06:53:0058.1 dB01:14:29 61.2 dB61.5 dB0.0 dB61.7 dB60.5 dB 70.6 dB
2020-01-1970.7 dB17:52:0758.9 dB14:35:02 61.0 dB60.9 dB61.4 dB61.5 dB60.3 dB 67.1 dB
2020-01-1868.4 dB08:18:0558.7 dB06:45:36 60.8 dB60.9 dB60.9 dB61.3 dB60.3 dB 66.9 dB
2020-01-1779.5 dB07:00:2058.8 dB05:15:12 61.1 dB60.8 dB61.2 dB61.5 dB60.3 dB 67.2 dB
2020-01-1679.1 dB06:03:4258.9 dB10:35:08 61.0 dB60.8 dB60.5 dB61.9 dB60.1 dB 67.1 dB
2020-01-1577.8 dB09:42:5558.9 dB10:08:12 61.5 dB61.5 dB60.6 dB62.1 dB60.5 dB 67.5 dB
2020-01-1482.3 dB17:10:4339.7 dB12:07:14 60.9 dB60.4 dB61.0 dB61.8 dB60.1 dB 67.0 dB
2020-01-1380.3 dB04:00:1559.0 dB03:35:14 60.9 dB60.4 dB60.7 dB61.1 dB60.1 dB 67.0 dB
2020-01-1280.5 dB06:30:5758.6 dB12:32:39 60.3 dB59.8 dB60.1 dB60.5 dB59.5 dB 66.3 dB
2020-01-1180.8 dB00:48:4858.7 dB11:11:36 61.5 dB61.0 dB60.5 dB61.9 dB59.9 dB 67.6 dB
2020-01-1081.8 dB05:01:5858.8 dB10:51:22 62.8 dB61.9 dB61.9 dB64.3 dB61.0 dB 68.7 dB
2020-01-0979.9 dB01:21:5957.3 dB09:31:16 61.9 dB60.7 dB61.9 dB62.3 dB59.0 dB 67.4 dB
2020-01-0880.3 dB11:28:0356.9 dB01:08:57 61.7 dB60.7 dB60.9 dB61.7 dB58.3 dB 66.6 dB
2020-01-0774.7 dB09:34:1156.7 dB01:11:28 61.2 dB61.4 dB60.7 dB61.8 dB59.8 dB 67.4 dB
2020-01-0678.8 dB09:26:5755.9 dB00:31:30 60.8 dB61.0 dB62.1 dB61.5 dB59.0 dB 66.7 dB
2020-01-0579.2 dB00:07:2758.1 dB02:31:11 60.5 dB60.4 dB60.1 dB61.0 dB59.7 dB 66.7 dB
2020-01-0479.7 dB07:28:5158.4 dB17:55:12 62.6 dB63.1 dB60.8 dB61.9 dB59.9 dB 68.9 dB
2020-01-0377.3 dB18:29:3358.0 dB07:30:21 60.9 dB60.6 dB62.0 dB61.9 dB59.8 dB 66.9 dB
2020-01-0277.9 dB09:28:1458.0 dB08:37:03 60.6 dB60.5 dB60.5 dB61.4 dB59.5 dB 66.8 dB
2020-01-0182.9 dB00:09:2758.7 dB01:34:22 61.5 dB60.7 dB60.9 dB61.4 dB60.0 dB 67.5 dB
2019-12-3179.9 dB02:06:1939.5 dB12:11:40 61.5 dB59.8 dB61.0 dB61.0 dB59.3 dB 67.4 dB
2019-12-3080.0 dB09:55:2457.3 dB04:58:20 62.4 dB63.6 dB61.4 dB62.0 dB60.2 dB 68.8 dB
2019-12-2978.9 dB00:33:2857.5 dB09:01:00 61.5 dB60.6 dB60.7 dB61.3 dB60.1 dB 67.0 dB
2019-12-2876.1 dB02:12:3559.0 dB13:30:43 61.0 dB60.9 dB60.7 dB61.4 dB60.5 dB 67.1 dB
2019-12-2770.1 dB02:42:4758.5 dB00:12:35 60.6 dB60.5 dB60.7 dB60.8 dB60.3 dB 66.7 dB
2019-12-2681.8 dB16:04:3658.9 dB01:19:58 60.7 dB60.5 dB60.7 dB60.9 dB60.2 dB 66.7 dB
2019-12-2576.6 dB03:34:4359.1 dB03:53:10 60.8 dB60.7 dB61.0 dB61.1 dB60.3 dB 67.0 dB
2019-12-2482.4 dB06:51:2958.7 dB04:30:46 61.2 dB61.1 dB60.8 dB62.0 dB59.8 dB 67.3 dB
2019-12-2373.5 dB14:40:5758.5 dB09:28:23 60.8 dB61.2 dB60.0 dB61.7 dB59.7 dB 67.0 dB
2019-12-2282.5 dB06:57:4258.7 dB03:23:33 62.1 dB62.4 dB60.9 dB61.9 dB60.4 dB 68.3 dB

Промишлен шум - Изток


Дневни показатели:

2020-01-20  L24 = 70.6 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 61.2 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 61.5 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 70.4 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 58.1 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 61.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 60.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.