Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-04-230.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 48.7 dB0.0 dB0.0 dB49.0 dB48.8 dB 0.0 dB
2024-04-2252.5 dB09:34:1447.0 dB00:00:09 49.1 dB49.6 dB48.8 dB50.8 dB47.5 dB 55.3 dB
2024-04-2149.2 dB06:31:1541.4 dB17:52:06 48.1 dB48.4 dB45.9 dB49.0 dB45.8 dB 54.4 dB
2024-04-2048.5 dB01:32:4741.4 dB01:42:50 47.7 dB47.7 dB48.2 dB48.2 dB47.2 dB 53.8 dB
2024-04-1952.1 dB07:45:2547.2 dB13:21:49 49.7 dB49.1 dB47.3 dB51.7 dB47.4 dB 55.8 dB
2024-04-1851.6 dB09:13:5948.4 dB12:33:50 49.8 dB49.7 dB49.8 dB50.4 dB49.3 dB 55.9 dB
2024-04-1752.5 dB03:59:3945.8 dB01:54:22 50.4 dB50.2 dB49.8 dB51.4 dB49.3 dB 56.5 dB
2024-04-1650.5 dB00:33:1819.7 dB12:34:44 50.2 dB50.1 dB50.1 dB50.4 dB50.0 dB 56.3 dB
2024-04-1550.8 dB18:20:3249.8 dB13:02:10 50.3 dB50.2 dB50.3 dB50.6 dB50.0 dB 56.4 dB
2024-04-1450.9 dB05:27:5019.5 dB05:30:51 49.8 dB50.0 dB50.1 dB50.3 dB49.9 dB 56.0 dB
2024-04-1350.6 dB18:02:3249.8 dB12:35:43 50.2 dB50.1 dB50.1 dB50.4 dB50.0 dB 56.3 dB
2024-04-1250.6 dB07:29:0849.7 dB10:56:14 50.2 dB50.1 dB50.3 dB50.4 dB49.9 dB 56.3 dB
2024-04-1150.6 dB18:18:2049.6 dB10:36:17 50.1 dB50.0 dB50.2 dB50.3 dB49.8 dB 56.2 dB
2024-04-1050.4 dB08:17:4349.5 dB11:14:00 50.0 dB50.0 dB50.2 dB50.3 dB49.8 dB 56.1 dB
2024-04-0950.3 dB02:09:0649.4 dB09:57:26 49.9 dB49.8 dB50.0 dB50.1 dB49.5 dB 56.0 dB
2024-04-0850.2 dB07:59:2949.2 dB11:20:59 49.8 dB49.6 dB49.8 dB50.0 dB49.4 dB 55.8 dB
2024-04-0749.8 dB04:48:4845.4 dB14:52:38 49.4 dB49.4 dB49.3 dB49.6 dB49.2 dB 55.5 dB
2024-04-0649.8 dB06:20:5649.0 dB10:31:48 49.4 dB49.4 dB49.3 dB49.5 dB49.2 dB 55.5 dB
2024-04-0550.3 dB08:07:2119.5 dB11:49:02 49.5 dB49.4 dB49.4 dB49.9 dB49.2 dB 55.6 dB
2024-04-0450.0 dB07:59:0048.9 dB11:02:35 49.4 dB49.4 dB49.4 dB49.6 dB49.2 dB 55.5 dB
2024-04-0349.8 dB01:28:1948.8 dB11:05:08 49.4 dB49.3 dB49.4 dB49.6 dB49.1 dB 55.5 dB
2024-04-0249.8 dB09:13:4449.0 dB10:54:32 49.3 dB49.3 dB49.3 dB49.5 dB49.2 dB 55.4 dB
2024-04-0150.0 dB18:17:4748.4 dB11:13:58 49.3 dB49.3 dB49.2 dB49.6 dB49.1 dB 55.4 dB
2024-03-3150.3 dB05:44:0648.9 dB11:07:16 49.5 dB49.4 dB49.3 dB49.9 dB49.0 dB 55.6 dB
2024-03-3050.3 dB06:57:5748.5 dB10:51:44 49.3 dB49.2 dB49.4 dB49.9 dB48.8 dB 55.4 dB
2024-03-2950.3 dB05:31:5847.7 dB09:56:24 49.0 dB48.6 dB49.3 dB49.7 dB48.1 dB 55.0 dB
2024-03-2850.4 dB00:26:5042.9 dB10:03:40 49.9 dB47.9 dB47.9 dB0.0 dB0.0 dB 55.8 dB
2024-03-2749.3 dB18:22:0841.4 dB06:54:51 43.0 dB46.8 dB49.4 dB0.0 dB0.0 dB 49.9 dB
2024-03-2650.6 dB01:10:4519.7 dB13:33:11 50.3 dB48.1 dB47.1 dB0.0 dB0.0 dB 56.2 dB
2024-03-2551.1 dB10:10:0342.9 dB12:46:48 46.5 dB48.4 dB49.7 dB0.0 dB0.0 dB 53.0 dB

Жилищен шум


Дневни показатели:

2024-04-23  L24 = N/A dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 48.7 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = N/A dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = N/A dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = N/A dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 49.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 48.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.