Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-08-1447.1 dB00:52:2246.4 dB08:59:47 46.8 dB46.7 dB46.8 dB46.9 dB46.6 dB 52.9 dB
2020-08-1347.1 dB12:13:2046.5 dB09:16:19 46.8 dB46.8 dB46.9 dB47.0 dB46.7 dB 52.9 dB
2020-08-1247.2 dB13:01:1846.5 dB09:01:58 46.9 dB46.9 dB46.9 dB47.0 dB46.8 dB 53.0 dB
2020-08-1147.3 dB07:11:0846.6 dB10:08:42 47.0 dB47.0 dB47.0 dB47.1 dB46.9 dB 53.1 dB
2020-08-1047.4 dB15:22:4346.6 dB09:28:50 46.9 dB47.0 dB47.1 dB47.1 dB46.8 dB 53.0 dB
2020-08-0948.6 dB00:10:5746.0 dB09:01:16 47.0 dB46.8 dB46.9 dB47.5 dB46.5 dB 53.1 dB
2020-08-0848.6 dB00:21:3546.3 dB12:42:47 47.4 dB47.0 dB47.9 dB48.4 dB46.6 dB 53.5 dB
2020-08-0748.9 dB17:30:4345.3 dB16:29:21 47.3 dB47.1 dB48.3 dB48.3 dB46.6 dB 53.3 dB
2020-08-0647.4 dB00:00:0546.0 dB08:45:12 46.8 dB46.7 dB46.8 dB47.0 dB46.4 dB 52.9 dB
2020-08-0547.4 dB00:16:4246.5 dB07:19:37 47.0 dB47.0 dB46.7 dB47.1 dB46.8 dB 53.1 dB
2020-08-0447.3 dB15:49:2246.7 dB01:04:57 47.0 dB47.1 dB47.0 dB47.1 dB46.9 dB 53.1 dB
2020-08-0347.3 dB07:15:0146.7 dB09:55:46 47.0 dB47.0 dB47.0 dB47.1 dB46.9 dB 53.1 dB
2020-08-0247.4 dB16:44:3846.5 dB10:16:20 46.9 dB47.0 dB47.0 dB47.1 dB46.8 dB 53.0 dB
2020-08-0148.4 dB17:49:4945.4 dB17:05:48 47.2 dB47.0 dB47.8 dB47.9 dB46.8 dB 53.3 dB
2020-07-3147.4 dB15:24:5046.7 dB10:47:35 47.0 dB47.0 dB47.1 dB47.2 dB46.9 dB 53.1 dB
2020-07-3047.3 dB17:47:0146.7 dB08:24:46 47.0 dB47.0 dB47.0 dB47.1 dB46.9 dB 53.1 dB
2020-07-2947.3 dB06:56:3946.5 dB08:36:42 47.0 dB47.0 dB47.1 dB47.2 dB46.7 dB 53.1 dB
2020-07-2847.3 dB16:29:4646.5 dB06:14:55 46.9 dB46.9 dB47.0 dB47.1 dB46.7 dB 53.0 dB
2020-07-2747.8 dB00:58:1446.0 dB09:04:50 46.9 dB46.6 dB47.0 dB47.5 dB46.3 dB 53.0 dB
2020-07-2649.2 dB01:22:2319.5 dB12:20:23 48.0 dB47.6 dB47.4 dB48.9 dB47.0 dB 54.1 dB
2020-07-2547.3 dB04:46:1546.5 dB08:55:52 47.1 dB47.0 dB47.3 dB47.3 dB46.8 dB 53.2 dB
2020-07-2447.3 dB01:19:5346.7 dB13:56:59 47.1 dB47.1 dB47.1 dB47.1 dB47.0 dB 53.2 dB
2020-07-2347.3 dB00:50:4446.8 dB06:13:44 47.1 dB47.1 dB47.1 dB47.2 dB47.0 dB 53.2 dB
2020-07-2247.4 dB07:01:5446.5 dB10:36:11 47.1 dB47.0 dB47.1 dB47.2 dB46.8 dB 53.2 dB
2020-07-2147.2 dB18:23:0746.1 dB09:34:36 46.8 dB46.7 dB47.1 dB47.1 dB46.4 dB 52.8 dB
2020-07-2048.3 dB00:25:4746.0 dB13:58:09 47.0 dB46.8 dB46.7 dB47.9 dB46.3 dB 53.1 dB
2020-07-1949.2 dB16:20:4745.8 dB09:20:12 47.7 dB47.2 dB48.0 dB48.7 dB46.3 dB 53.8 dB
2020-07-1847.9 dB18:14:5919.8 dB14:43:05 47.1 dB46.8 dB47.9 dB47.8 dB46.6 dB 53.1 dB
2020-07-1747.9 dB00:13:4446.3 dB09:33:32 47.1 dB46.8 dB47.1 dB47.7 dB46.5 dB 53.2 dB
2020-07-1649.8 dB14:20:1244.8 dB12:45:13 47.7 dB47.9 dB48.2 dB48.6 dB46.9 dB 53.9 dB

Жилищен шум


Дневни показатели:

2020-08-14  L24 = 52.9 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 46.8 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 46.7 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = 46.8 dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 47.1 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 46.4 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 46.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 46.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.