Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-05-110.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 51.3 dB0.0 dB0.0 dB56.1 dB43.2 dB 0.0 dB
2021-05-1071.9 dB17:31:2838.5 dB00:56:09 51.8 dB51.6 dB51.7 dB54.3 dB45.6 dB 57.7 dB
2021-05-0971.9 dB01:36:4738.1 dB06:39:25 49.5 dB49.3 dB48.3 dB51.9 dB44.8 dB 55.8 dB
2021-05-0871.9 dB08:35:4738.8 dB03:57:57 52.0 dB52.5 dB49.4 dB54.8 dB46.2 dB 58.1 dB
2021-05-0771.0 dB07:29:3539.3 dB00:40:24 50.7 dB50.9 dB50.3 dB52.7 dB46.2 dB 56.8 dB
2021-05-0672.2 dB17:13:4837.7 dB09:38:35 51.3 dB51.2 dB49.9 dB54.0 dB46.0 dB 57.5 dB
2021-05-0573.8 dB17:20:1839.5 dB07:27:14 50.7 dB50.9 dB48.8 dB53.2 dB46.2 dB 56.9 dB
2021-05-0474.1 dB17:19:0041.1 dB15:11:16 51.2 dB50.0 dB50.0 dB53.6 dB46.8 dB 57.2 dB
2021-05-0371.9 dB06:24:4938.0 dB16:26:26 51.1 dB49.5 dB50.6 dB52.8 dB46.3 dB 56.8 dB
2021-05-0271.8 dB07:18:5339.1 dB10:34:28 51.4 dB50.9 dB51.2 dB54.1 dB45.9 dB 57.3 dB
2021-05-0174.0 dB00:18:0340.0 dB09:33:47 51.2 dB50.6 dB51.4 dB53.3 dB46.9 dB 57.2 dB
2021-04-3072.7 dB17:20:5237.8 dB02:05:52 50.9 dB51.0 dB48.7 dB53.2 dB46.3 dB 57.0 dB
2021-04-2980.6 dB17:28:4740.5 dB08:46:02 51.9 dB52.2 dB49.7 dB53.3 dB47.0 dB 58.1 dB
2021-04-2872.8 dB17:19:5641.4 dB02:35:25 52.5 dB52.0 dB54.8 dB54.4 dB47.3 dB 58.4 dB
2021-04-2782.1 dB17:15:5839.5 dB02:53:03 51.9 dB52.8 dB51.2 dB54.2 dB46.0 dB 58.2 dB
2021-04-2684.8 dB08:58:2740.0 dB18:20:33 51.4 dB51.9 dB49.7 dB53.9 dB46.6 dB 57.7 dB
2021-04-2571.5 dB00:23:1842.0 dB08:38:22 51.1 dB50.4 dB51.0 dB52.5 dB46.7 dB 57.0 dB
2021-04-2471.6 dB17:13:1537.3 dB14:27:35 51.2 dB50.8 dB52.3 dB52.9 dB46.5 dB 57.2 dB
2021-04-2371.5 dB10:35:0640.0 dB12:20:28 50.9 dB50.4 dB50.4 dB53.0 dB47.0 dB 57.0 dB
2021-04-2272.3 dB17:46:1742.7 dB00:50:00 51.4 dB51.4 dB50.4 dB53.6 dB46.8 dB 57.6 dB
2021-04-2172.4 dB00:22:1638.8 dB16:49:14 52.1 dB51.4 dB52.3 dB54.0 dB46.4 dB 58.1 dB
2021-04-2074.4 dB07:24:3441.4 dB16:14:48 52.7 dB53.0 dB51.8 dB54.4 dB47.2 dB 58.9 dB
2021-04-1972.0 dB17:20:4441.5 dB04:24:21 52.3 dB52.0 dB52.9 dB53.4 dB48.5 dB 58.3 dB
2021-04-1871.4 dB17:28:4840.3 dB01:44:21 50.9 dB50.9 dB51.7 dB52.5 dB47.0 dB 57.0 dB
2021-04-1768.9 dB00:25:0339.4 dB08:18:47 48.9 dB48.6 dB48.0 dB50.9 dB45.9 dB 55.0 dB
2021-04-1670.3 dB11:47:3537.6 dB18:20:29 51.0 dB51.9 dB47.2 dB54.0 dB45.8 dB 57.4 dB
2021-04-1588.4 dB16:39:4839.2 dB18:03:45 52.4 dB53.1 dB48.3 dB54.9 dB47.1 dB 58.7 dB
2021-04-1476.0 dB07:32:4640.7 dB00:58:54 54.7 dB55.4 dB54.3 dB57.8 dB47.5 dB 60.9 dB
2021-04-1372.3 dB17:18:2338.9 dB12:38:13 52.5 dB52.7 dB51.7 dB54.3 dB45.5 dB 58.7 dB
2021-04-1274.1 dB17:16:3740.1 dB00:26:34 51.7 dB51.5 dB51.9 dB53.7 dB47.0 dB 57.7 dB

Жилищен шум


Дневни показатели:

2021-05-11  L24 = N/A dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 51.3 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = N/A dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = N/A dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = N/A dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 56.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 43.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.