Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-01-2071.5 dB11:44:0843.8 dB12:31:10 50.5 dB50.8 dB0.0 dB51.7 dB48.7 dB 59.9 dB
2020-01-1982.1 dB16:29:0347.5 dB13:23:40 51.9 dB51.9 dB51.9 dB54.0 dB48.8 dB 58.1 dB
2020-01-1868.7 dB11:06:1245.0 dB14:46:39 51.9 dB51.3 dB52.3 dB54.5 dB45.6 dB 57.9 dB
2020-01-1773.8 dB07:00:1848.6 dB16:22:03 52.4 dB52.4 dB50.4 dB54.2 dB49.5 dB 58.5 dB
2020-01-1668.5 dB18:13:1545.8 dB12:37:09 50.8 dB49.1 dB52.0 dB53.4 dB46.2 dB 56.6 dB
2020-01-1565.1 dB08:29:4445.5 dB12:29:07 50.2 dB49.3 dB51.0 dB52.1 dB45.9 dB 56.2 dB
2020-01-1477.4 dB00:10:4647.0 dB12:03:25 53.4 dB54.1 dB54.9 dB57.2 dB48.6 dB 59.7 dB
2020-01-1370.8 dB13:53:3048.1 dB15:52:59 51.3 dB51.9 dB50.7 dB53.1 dB49.4 dB 57.5 dB
2020-01-1282.0 dB13:07:1047.2 dB17:15:03 51.7 dB52.0 dB52.1 dB53.3 dB49.1 dB 57.8 dB
2020-01-1177.5 dB06:57:4445.5 dB16:27:47 50.5 dB50.7 dB52.1 dB51.9 dB48.1 dB 56.7 dB
2020-01-1075.4 dB17:40:0045.2 dB00:10:13 49.6 dB50.5 dB49.3 dB51.0 dB47.0 dB 56.0 dB
2020-01-0967.2 dB17:01:2044.3 dB09:25:50 49.3 dB49.8 dB47.7 dB50.5 dB46.6 dB 55.5 dB
2020-01-0873.2 dB16:39:3444.4 dB09:13:42 49.7 dB49.8 dB50.9 dB52.1 dB47.1 dB 55.8 dB
2020-01-0774.9 dB09:54:2944.8 dB03:01:01 50.1 dB51.3 dB49.1 dB52.8 dB46.7 dB 56.6 dB
2020-01-0678.0 dB11:20:1742.2 dB00:22:09 50.4 dB51.7 dB49.8 dB53.2 dB44.7 dB 56.8 dB
2020-01-0571.6 dB16:12:0646.4 dB17:54:49 50.3 dB52.0 dB45.7 dB53.3 dB44.4 dB 57.0 dB
2020-01-0470.8 dB13:58:2146.3 dB12:23:01 50.2 dB50.1 dB51.2 dB52.5 dB46.6 dB 56.3 dB
2020-01-0369.0 dB07:57:3646.0 dB01:20:57 50.1 dB50.7 dB49.3 dB52.1 dB47.0 dB 56.4 dB
2020-01-0272.0 dB09:43:1245.7 dB11:08:58 51.5 dB52.7 dB50.2 dB54.2 dB47.8 dB 57.8 dB
2020-01-0185.8 dB00:04:5944.7 dB13:41:28 56.5 dB49.9 dB50.9 dB53.2 dB46.2 dB 62.2 dB
2019-12-3179.4 dB11:06:4943.9 dB12:06:40 51.2 dB50.6 dB53.1 dB53.8 dB46.5 dB 57.3 dB
2019-12-30106.6 dB12:57:1123.0 dB11:34:22 65.0 dB67.3 dB52.4 dB54.5 dB24.0 dB 71.9 dB
2019-12-290.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2019-12-280.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2019-12-270.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2019-12-260.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2019-12-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2019-12-240.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2019-12-230.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2019-12-220.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB

Жилищен шум


Дневни показатели:

2020-01-20  L24 = 59.9 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 50.5 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 50.8 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 71.5 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 43.8 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 51.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 48.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.