Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-03-0377.1 dB13:48:1044.8 dB10:02:41 51.6 dB50.9 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 61.0 dB
2024-03-0281.1 dB08:42:0842.6 dB01:02:41 52.1 dB51.3 dB59.9 dB0.0 dB0.0 dB 58.1 dB
2024-03-0180.0 dB17:06:1139.9 dB00:02:42 48.4 dB51.6 dB50.8 dB0.0 dB0.0 dB 55.2 dB
2024-02-2980.8 dB13:33:3539.7 dB00:02:41 52.5 dB53.7 dB52.3 dB0.0 dB0.0 dB 58.8 dB
2024-02-2878.9 dB13:33:2240.8 dB06:02:42 53.2 dB54.3 dB53.8 dB0.0 dB0.0 dB 59.5 dB
2024-02-2779.2 dB16:44:2842.4 dB17:02:44 50.2 dB53.2 dB53.3 dB0.0 dB0.0 dB 56.9 dB
2024-02-2686.2 dB13:40:0341.7 dB08:02:43 49.3 dB52.2 dB48.6 dB0.0 dB0.0 dB 56.0 dB
2024-02-2574.7 dB08:41:3341.2 dB09:02:41 50.0 dB50.5 dB48.9 dB0.0 dB0.0 dB 56.2 dB
2024-02-2472.9 dB07:25:5640.5 dB05:02:41 50.4 dB51.8 dB51.4 dB0.0 dB0.0 dB 56.8 dB
2024-02-2371.7 dB07:39:4443.7 dB10:02:43 51.7 dB52.8 dB51.7 dB0.0 dB0.0 dB 58.0 dB
2024-02-2290.2 dB17:51:4941.9 dB04:02:41 49.7 dB53.3 dB52.4 dB0.0 dB0.0 dB 56.6 dB
2024-02-21116.0 dB13:28:2843.1 dB18:02:41 52.8 dB73.6 dB50.4 dB0.0 dB0.0 dB 71.6 dB
2024-02-2081.2 dB17:01:4841.9 dB00:02:41 51.2 dB52.5 dB52.5 dB0.0 dB0.0 dB 57.5 dB
2024-02-1978.2 dB17:53:0143.0 dB01:02:47 52.1 dB52.2 dB50.0 dB0.0 dB0.0 dB 58.2 dB
2024-02-1875.3 dB17:52:1242.1 dB02:02:42 51.6 dB52.4 dB52.3 dB0.0 dB0.0 dB 57.9 dB
2024-02-1793.7 dB14:30:4643.0 dB10:02:42 51.8 dB54.7 dB51.7 dB0.0 dB0.0 dB 58.5 dB
2024-02-1676.2 dB07:04:2242.4 dB18:02:42 52.1 dB52.1 dB52.8 dB0.0 dB0.0 dB 58.2 dB
2024-02-1571.3 dB14:42:3642.2 dB12:02:41 53.6 dB51.0 dB51.3 dB0.0 dB0.0 dB 59.4 dB
2024-02-1473.2 dB07:19:4845.0 dB03:02:46 52.8 dB54.0 dB53.2 dB0.0 dB0.0 dB 59.1 dB
2024-02-1385.6 dB09:31:4640.7 dB00:02:43 52.2 dB52.6 dB50.2 dB0.0 dB0.0 dB 58.4 dB
2024-02-1279.8 dB04:15:4241.4 dB02:02:49 51.8 dB52.6 dB52.9 dB0.0 dB0.0 dB 58.1 dB
2024-02-1176.4 dB08:39:4841.0 dB09:02:43 48.6 dB51.0 dB50.7 dB0.0 dB0.0 dB 55.2 dB
2024-02-1071.4 dB11:49:2239.3 dB04:02:40 53.2 dB51.3 dB51.0 dB0.0 dB0.0 dB 59.1 dB
2024-02-0971.4 dB06:40:3437.8 dB05:02:41 50.8 dB50.6 dB51.8 dB0.0 dB0.0 dB 56.9 dB
2024-02-0872.6 dB16:08:2739.5 dB05:02:56 51.1 dB52.3 dB53.1 dB0.0 dB0.0 dB 57.4 dB
2024-02-0774.1 dB08:47:2037.2 dB03:02:41 53.0 dB53.0 dB53.5 dB0.0 dB0.0 dB 59.1 dB
2024-02-0672.0 dB12:21:5838.4 dB06:02:40 54.5 dB53.4 dB54.1 dB0.0 dB0.0 dB 60.5 dB
2024-02-0572.0 dB05:41:1438.6 dB18:02:40 52.9 dB54.5 dB54.8 dB0.0 dB0.0 dB 59.3 dB
2024-02-0474.8 dB15:05:1939.7 dB16:02:42 51.2 dB51.5 dB52.1 dB0.0 dB0.0 dB 57.4 dB
2024-02-0373.4 dB17:52:1944.3 dB11:02:40 52.2 dB52.6 dB51.7 dB0.0 dB0.0 dB 58.4 dB

Промишлен шум

Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;


Дневни показатели:

2024-03-03  L24 = 61.0 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 51.6 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 50.9 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 77.1 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 44.8 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.