Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-01-2066.7 dB10:38:0237.5 dB01:27:48 49.0 dB48.2 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 58.4 dB
2020-01-1967.3 dB13:36:3037.2 dB11:16:57 49.2 dB48.7 dB50.5 dB0.0 dB0.0 dB 55.3 dB
2020-01-1879.7 dB17:07:4037.2 dB01:36:36 48.4 dB48.7 dB46.8 dB0.0 dB0.0 dB 54.6 dB
2020-01-1781.9 dB06:26:5940.2 dB02:18:29 50.2 dB50.3 dB49.9 dB0.0 dB0.0 dB 56.3 dB
2020-01-1676.3 dB14:20:3440.0 dB01:02:55 50.6 dB50.8 dB51.6 dB0.0 dB0.0 dB 56.8 dB
2020-01-1566.4 dB01:18:2739.1 dB01:53:50 50.0 dB50.8 dB51.4 dB0.0 dB0.0 dB 56.3 dB
2020-01-1469.0 dB14:19:1537.4 dB01:12:38 48.8 dB48.6 dB53.0 dB0.0 dB0.0 dB 54.9 dB
2020-01-1366.5 dB17:34:2535.9 dB00:40:38 48.1 dB48.8 dB50.3 dB0.0 dB0.0 dB 54.3 dB
2020-01-1266.9 dB04:46:5440.2 dB09:52:43 49.1 dB49.5 dB51.0 dB0.0 dB0.0 dB 55.3 dB
2020-01-1173.6 dB06:12:5140.6 dB01:06:24 51.0 dB49.7 dB52.8 dB0.0 dB0.0 dB 57.0 dB
2020-01-1069.5 dB16:41:2341.7 dB11:50:53 50.5 dB49.0 dB52.7 dB0.0 dB0.0 dB 56.4 dB
2020-01-0977.9 dB08:45:5837.1 dB02:25:24 48.8 dB49.1 dB50.6 dB0.0 dB0.0 dB 55.0 dB
2020-01-0884.3 dB06:09:1339.8 dB12:08:01 54.8 dB52.5 dB48.6 dB0.0 dB0.0 dB 60.7 dB
2020-01-0773.1 dB07:29:4252.0 dB17:42:48 53.9 dB53.9 dB53.6 dB0.0 dB0.0 dB 60.0 dB
2020-01-0679.4 dB01:39:3051.8 dB09:44:10 54.0 dB53.9 dB53.3 dB0.0 dB0.0 dB 60.1 dB
2020-01-0571.5 dB01:53:2652.6 dB00:50:49 55.0 dB54.9 dB54.8 dB0.0 dB0.0 dB 61.1 dB
2020-01-0472.9 dB06:36:0352.5 dB00:38:52 54.2 dB54.6 dB55.4 dB0.0 dB0.0 dB 60.4 dB
2020-01-0370.9 dB10:42:4843.5 dB11:06:19 54.5 dB54.5 dB54.5 dB0.0 dB0.0 dB 60.6 dB
2020-01-0270.7 dB01:48:1352.9 dB00:26:14 55.0 dB54.8 dB54.7 dB0.0 dB0.0 dB 61.1 dB
2020-01-0184.9 dB00:05:0052.3 dB06:48:49 60.6 dB53.7 dB55.4 dB0.0 dB0.0 dB 66.2 dB
2019-12-3183.7 dB06:08:3252.5 dB18:19:59 54.5 dB53.9 dB54.6 dB0.0 dB0.0 dB 60.5 dB
2019-12-3076.3 dB15:38:0852.3 dB00:52:28 53.7 dB55.7 dB54.4 dB0.0 dB0.0 dB 60.2 dB
2019-12-2972.4 dB17:37:1352.6 dB10:11:24 54.5 dB54.4 dB53.6 dB0.0 dB0.0 dB 60.6 dB
2019-12-2871.0 dB05:54:0352.8 dB14:29:27 55.3 dB54.3 dB54.3 dB0.0 dB0.0 dB 61.3 dB
2019-12-2769.6 dB17:08:0140.0 dB00:06:29 49.9 dB53.6 dB55.2 dB0.0 dB0.0 dB 56.8 dB
2019-12-2667.9 dB00:18:3440.2 dB16:11:17 54.9 dB52.7 dB51.2 dB0.0 dB0.0 dB 60.8 dB
2019-12-2569.5 dB17:28:0552.2 dB03:52:05 52.7 dB54.4 dB55.5 dB0.0 dB0.0 dB 59.1 dB
2019-12-2470.2 dB10:44:0652.3 dB18:20:41 55.4 dB54.1 dB52.8 dB0.0 dB0.0 dB 61.4 dB
2019-12-2373.9 dB17:20:3952.6 dB02:11:55 54.9 dB55.7 dB55.7 dB0.0 dB0.0 dB 61.2 dB
2019-12-2271.0 dB17:34:1352.4 dB17:03:21 55.6 dB54.6 dB55.4 dB0.0 dB0.0 dB 61.6 dB

Промишлен шум

Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;


Дневни показатели:

2020-01-20  L24 = 58.4 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 49.0 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 48.2 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 66.7 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 37.5 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.