Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2022-12-040.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 51.3 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2022-12-0374.4 dB14:56:4042.0 dB07:51:50 50.2 dB50.8 dB51.5 dB0.0 dB0.0 dB 56.4 dB
2022-12-0280.3 dB10:44:1244.4 dB01:16:48 52.3 dB53.1 dB52.1 dB0.0 dB0.0 dB 58.6 dB
2022-12-0173.5 dB13:35:3644.3 dB00:30:40 52.8 dB54.9 dB53.3 dB0.0 dB0.0 dB 59.3 dB
2022-11-3071.4 dB17:22:0243.5 dB18:23:45 51.8 dB52.2 dB51.4 dB0.0 dB0.0 dB 58.0 dB
2022-11-2975.2 dB16:03:2444.5 dB08:12:12 52.3 dB52.8 dB50.5 dB0.0 dB0.0 dB 58.5 dB
2022-11-2875.5 dB13:41:3041.5 dB01:39:16 50.5 dB53.3 dB51.6 dB0.0 dB0.0 dB 57.2 dB
2022-11-2776.3 dB08:49:1241.8 dB01:21:17 52.3 dB51.5 dB48.8 dB0.0 dB0.0 dB 58.3 dB
2022-11-2674.8 dB17:44:4842.9 dB09:31:51 52.2 dB51.4 dB52.5 dB0.0 dB0.0 dB 58.2 dB
2022-11-2575.2 dB00:15:5040.0 dB12:40:19 52.8 dB53.0 dB51.8 dB0.0 dB0.0 dB 59.0 dB
2022-11-2473.0 dB13:01:5442.0 dB05:02:48 51.9 dB52.8 dB51.7 dB0.0 dB0.0 dB 58.2 dB
2022-11-2373.8 dB17:10:4741.2 dB00:47:42 51.0 dB52.2 dB52.4 dB0.0 dB0.0 dB 57.3 dB
2022-11-2284.0 dB15:00:4040.9 dB11:15:02 52.0 dB51.8 dB48.6 dB0.0 dB0.0 dB 58.1 dB
2022-11-2179.6 dB17:51:2640.8 dB01:17:48 53.4 dB53.3 dB52.1 dB0.0 dB0.0 dB 59.5 dB
2022-11-2074.7 dB17:25:5138.4 dB01:21:17 49.9 dB51.5 dB49.5 dB0.0 dB0.0 dB 56.3 dB
2022-11-1989.7 dB08:52:2439.2 dB18:10:08 51.5 dB52.8 dB54.1 dB0.0 dB0.0 dB 57.8 dB
2022-11-1883.5 dB14:02:0441.3 dB10:09:22 52.2 dB52.1 dB51.3 dB0.0 dB0.0 dB 58.3 dB
2022-11-1796.5 dB14:59:2540.9 dB03:15:46 51.4 dB56.8 dB51.0 dB0.0 dB0.0 dB 58.9 dB
2022-11-1673.6 dB17:46:3440.3 dB02:02:33 51.8 dB51.5 dB50.3 dB0.0 dB0.0 dB 57.9 dB
2022-11-1579.0 dB13:29:1941.8 dB01:25:19 51.8 dB51.9 dB49.4 dB0.0 dB0.0 dB 57.9 dB
2022-11-1477.2 dB17:48:2942.5 dB12:06:04 52.1 dB53.2 dB51.8 dB0.0 dB0.0 dB 58.4 dB
2022-11-1377.9 dB08:50:2740.2 dB08:02:36 49.3 dB52.6 dB50.5 dB0.0 dB0.0 dB 56.1 dB
2022-11-1288.9 dB07:47:5240.6 dB01:02:36 50.3 dB53.1 dB49.4 dB0.0 dB0.0 dB 57.0 dB
2022-11-1173.8 dB12:05:2741.8 dB01:13:30 51.7 dB53.8 dB47.7 dB0.0 dB0.0 dB 58.2 dB
2022-11-1088.2 dB03:17:4542.4 dB01:02:53 53.1 dB51.7 dB50.5 dB0.0 dB0.0 dB 59.0 dB
2022-11-0973.3 dB17:08:3042.1 dB11:48:50 51.7 dB51.2 dB51.8 dB0.0 dB0.0 dB 57.8 dB
2022-11-0871.1 dB07:24:4039.0 dB16:30:59 50.7 dB49.8 dB51.5 dB0.0 dB0.0 dB 56.7 dB
2022-11-0773.8 dB17:19:2542.6 dB05:03:10 50.4 dB52.5 dB51.5 dB0.0 dB0.0 dB 56.9 dB
2022-11-0679.9 dB16:28:3439.0 dB09:03:37 49.7 dB50.7 dB52.6 dB0.0 dB0.0 dB 56.0 dB
2022-11-0575.3 dB14:54:3640.7 dB15:35:08 51.1 dB50.6 dB49.3 dB0.0 dB0.0 dB 57.2 dB

Промишлен шум

Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;


Дневни показатели:

2022-12-04  L24 = N/A dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 51.3 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = N/A dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = N/A dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = N/A dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.