Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-08-1472.0 dB00:20:1651.9 dB17:52:40 57.2 dB55.6 dB55.4 dB0.0 dB0.0 dB 63.1 dB
2020-08-1373.6 dB00:22:1151.7 dB14:17:56 57.0 dB55.5 dB55.8 dB0.0 dB0.0 dB 62.9 dB
2020-08-1270.2 dB12:06:1351.9 dB14:11:26 57.0 dB55.3 dB56.1 dB0.0 dB0.0 dB 62.9 dB
2020-08-1174.2 dB14:11:5851.7 dB13:50:20 56.2 dB55.1 dB55.3 dB0.0 dB0.0 dB 62.2 dB
2020-08-1076.6 dB06:16:5738.2 dB11:40:27 56.6 dB54.6 dB54.7 dB0.0 dB0.0 dB 62.5 dB
2020-08-0973.2 dB00:22:4652.6 dB15:52:37 55.9 dB55.5 dB56.0 dB0.0 dB0.0 dB 62.0 dB
2020-08-0873.4 dB15:54:0252.4 dB16:44:12 55.8 dB55.3 dB56.4 dB0.0 dB0.0 dB 61.9 dB
2020-08-0788.1 dB18:05:1952.2 dB11:51:40 57.1 dB57.8 dB56.2 dB0.0 dB0.0 dB 63.3 dB
2020-08-06103.5 dB12:16:1142.5 dB12:14:38 57.6 dB66.8 dB56.8 dB0.0 dB0.0 dB 66.9 dB
2020-08-0574.7 dB06:24:0552.0 dB13:54:02 58.0 dB57.0 dB57.9 dB0.0 dB0.0 dB 64.0 dB
2020-08-0478.4 dB16:41:3752.0 dB13:50:59 57.8 dB56.5 dB57.7 dB0.0 dB0.0 dB 63.8 dB
2020-08-0373.5 dB17:29:4739.3 dB11:24:21 57.0 dB56.1 dB56.7 dB0.0 dB0.0 dB 63.0 dB
2020-08-0270.7 dB05:26:5652.1 dB14:16:25 57.0 dB55.7 dB56.2 dB0.0 dB0.0 dB 63.0 dB
2020-08-0169.1 dB07:50:0352.5 dB14:22:25 56.9 dB56.5 dB56.5 dB0.0 dB0.0 dB 63.0 dB
2020-07-3168.8 dB09:12:4452.1 dB15:59:53 57.2 dB55.8 dB56.7 dB0.0 dB0.0 dB 63.1 dB
2020-07-3071.7 dB16:38:2052.1 dB13:23:59 57.5 dB56.1 dB57.1 dB0.0 dB0.0 dB 63.4 dB
2020-07-2970.1 dB04:41:5051.9 dB10:20:04 57.2 dB55.9 dB56.6 dB0.0 dB0.0 dB 63.2 dB
2020-07-2876.0 dB05:41:0152.1 dB13:52:33 57.6 dB56.6 dB56.8 dB0.0 dB0.0 dB 63.6 dB
2020-07-2771.0 dB17:45:0040.6 dB11:10:30 50.5 dB55.2 dB57.5 dB0.0 dB0.0 dB 57.7 dB
2020-07-2679.4 dB07:22:0038.8 dB01:13:05 49.6 dB50.0 dB48.7 dB0.0 dB0.0 dB 55.8 dB
2020-07-2568.0 dB15:54:5639.5 dB15:28:11 47.4 dB49.1 dB50.7 dB0.0 dB0.0 dB 53.8 dB
2020-07-2480.1 dB13:39:3638.9 dB02:40:08 50.1 dB49.9 dB48.9 dB0.0 dB0.0 dB 56.2 dB
2020-07-2374.0 dB15:21:0939.3 dB18:29:32 56.4 dB54.3 dB46.0 dB0.0 dB0.0 dB 62.3 dB
2020-07-2274.4 dB17:22:1252.1 dB10:30:40 55.8 dB55.7 dB56.4 dB0.0 dB0.0 dB 61.9 dB
2020-07-2189.0 dB00:02:2052.2 dB13:43:48 56.6 dB55.4 dB56.6 dB0.0 dB0.0 dB 62.6 dB
2020-07-2072.0 dB07:56:3352.5 dB16:49:27 56.0 dB56.2 dB56.4 dB0.0 dB0.0 dB 62.2 dB
2020-07-1967.7 dB11:32:5152.0 dB14:07:42 56.3 dB54.9 dB56.4 dB0.0 dB0.0 dB 62.2 dB
2020-07-1876.4 dB17:07:0452.7 dB09:19:55 55.5 dB55.6 dB56.0 dB0.0 dB0.0 dB 61.6 dB
2020-07-1775.3 dB07:04:5952.0 dB12:31:58 56.8 dB56.2 dB56.0 dB0.0 dB0.0 dB 62.8 dB
2020-07-1677.4 dB12:52:3046.3 dB15:22:30 57.3 dB56.9 dB57.8 dB0.0 dB0.0 dB 63.4 dB

Промишлен шум

Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;


Дневни показатели:

2020-08-14  L24 = 63.1 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 57.2 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 55.6 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = 55.4 dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 72.0 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 51.9 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.