Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-05-110.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 44.5 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 0.0 dB
2021-05-1064.1 dB05:58:1843.4 dB13:24:11 48.5 dB43.8 dB44.0 dB0.0 dB0.0 dB 54.2 dB
2021-05-0992.5 dB05:38:3843.4 dB05:08:22 60.4 dB43.7 dB43.9 dB0.0 dB0.0 dB 65.9 dB
2021-05-0844.3 dB03:59:2143.4 dB13:09:19 44.1 dB43.7 dB43.9 dB0.0 dB0.0 dB 50.2 dB
2021-05-0745.0 dB06:33:3943.4 dB11:53:45 44.5 dB43.7 dB43.8 dB0.0 dB0.0 dB 50.5 dB
2021-05-0646.2 dB06:15:5643.4 dB10:58:50 44.9 dB43.7 dB43.9 dB0.0 dB0.0 dB 50.9 dB
2021-05-0547.2 dB08:32:3643.8 dB12:34:20 44.2 dB45.0 dB44.2 dB0.0 dB0.0 dB 50.5 dB
2021-05-0444.4 dB06:23:4143.4 dB18:03:33 44.1 dB43.7 dB43.8 dB0.0 dB0.0 dB 50.2 dB
2021-05-0345.0 dB06:39:0143.5 dB16:41:35 44.5 dB43.9 dB44.0 dB0.0 dB0.0 dB 50.5 dB
2021-05-0244.4 dB06:46:5043.6 dB12:57:16 44.2 dB43.9 dB44.1 dB0.0 dB0.0 dB 50.3 dB
2021-05-0144.5 dB06:27:4243.4 dB11:56:54 44.2 dB43.8 dB44.0 dB0.0 dB0.0 dB 50.3 dB
2021-04-3045.0 dB06:15:3143.1 dB12:35:12 44.6 dB43.8 dB43.9 dB0.0 dB0.0 dB 50.6 dB
2021-04-2947.9 dB06:41:0943.3 dB14:21:37 47.1 dB44.9 dB44.5 dB0.0 dB0.0 dB 53.0 dB
2021-04-2847.0 dB00:00:0343.5 dB16:59:04 46.4 dB44.2 dB45.6 dB0.0 dB0.0 dB 52.3 dB
2021-04-2747.6 dB17:14:2343.7 dB01:57:44 44.1 dB45.1 dB46.6 dB0.0 dB0.0 dB 50.4 dB
2021-04-2646.8 dB06:43:3043.4 dB12:55:45 45.4 dB44.2 dB44.0 dB0.0 dB0.0 dB 51.4 dB
2021-04-2572.8 dB06:39:0143.4 dB13:11:16 45.9 dB44.3 dB44.4 dB0.0 dB0.0 dB 51.8 dB
2021-04-2445.6 dB00:39:2743.6 dB17:04:15 45.2 dB44.4 dB45.0 dB0.0 dB0.0 dB 51.2 dB
2021-04-2347.1 dB08:26:4743.8 dB00:17:40 45.2 dB45.9 dB45.6 dB0.0 dB0.0 dB 51.4 dB
2021-04-2245.9 dB06:07:4843.0 dB12:50:12 45.3 dB43.8 dB43.8 dB0.0 dB0.0 dB 51.2 dB
2021-04-2146.1 dB05:59:0242.3 dB12:33:59 45.2 dB43.4 dB44.4 dB0.0 dB0.0 dB 51.1 dB
2021-04-2046.4 dB04:56:4842.0 dB14:42:20 46.1 dB44.2 dB43.9 dB0.0 dB0.0 dB 52.0 dB
2021-04-1946.1 dB08:10:3944.8 dB08:33:27 45.5 dB45.6 dB45.8 dB0.0 dB0.0 dB 51.6 dB
2021-04-1847.0 dB07:01:4744.4 dB16:37:54 46.3 dB45.7 dB45.1 dB0.0 dB0.0 dB 52.3 dB
2021-04-1747.3 dB07:59:3943.7 dB04:03:30 44.8 dB46.5 dB45.6 dB0.0 dB0.0 dB 51.2 dB
2021-04-1662.8 dB01:02:4143.3 dB13:08:39 52.9 dB44.3 dB43.9 dB0.0 dB0.0 dB 58.4 dB
2021-04-1571.4 dB06:59:4243.2 dB13:52:18 51.7 dB44.9 dB44.0 dB0.0 dB0.0 dB 57.3 dB
2021-04-1447.0 dB08:47:3543.4 dB13:54:12 46.0 dB45.0 dB44.5 dB0.0 dB0.0 dB 52.0 dB
2021-04-1346.5 dB16:56:3243.2 dB11:28:52 44.5 dB45.0 dB46.0 dB0.0 dB0.0 dB 50.7 dB
2021-04-1244.9 dB06:18:5043.6 dB13:20:43 44.6 dB44.1 dB44.2 dB0.0 dB0.0 dB 50.7 dB

Промишлен шум

Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;


Дневни показатели:

2021-05-11  L24 = N/A dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 44.5 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = N/A dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = N/A dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = N/A dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.