Избор на период за генериране на файл

Измервания за 2021-05-11
id Time Conc_MG_M3 Flow AT BP RHi BV Alarm


Показатели от последния час на 2021-05-11:  Conc_MG_M3 = 3 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици - милиграм на кубичен метър

  Flow = 2.0 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 5.5 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 93219 BPАтмосферно налягане

  RHi = 50.0 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.4 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред