Избор на период за генериране на файл

Измервания за 2024-03-03
id Time Conc_MG_M3 Flow AT BP RHi BV Alarm


Показатели от последния час на 2024-03-03:  Conc_MG_M3 = 3 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици - милиграм на кубичен метър

  Flow = N/A FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 14.2 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 92437 BPАтмосферно налягане

  RHi = 48.0 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.3 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред