Избор на период за генериране на файл

Измервания за 2023-03-22
id Time Conc_MG_M3 Flow AT BP RHi BV Alarm


Показатели от последния час на 2023-03-22:  Conc_MG_M3 = 2 µg/m3Conc_MG_M3Концентрация на фини прахови частици - милиграм на кубичен метър

  Flow = 1.0 FlowПоток на анализирания въздух

  AT = 8.5 ℃ATТемпература на измервания въздух

  BP = 92691 BPАтмосферно налягане

  RHi = 49.0 RHiВлажност на измервания въздух

  BV = 14.4 VBVНапрежение на вградената батерия на измервателния уред