Липсва изображение


Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-04-0375.0 dB04:12:2360.0 dB09:32:33 62.1 dB61.8 dB0.0 dB62.5 dB61.3 dB 71.5 dB
2020-04-0280.3 dB17:48:2159.4 dB05:25:45 61.7 dB61.9 dB62.2 dB61.8 dB60.9 dB 67.9 dB
2020-04-0178.8 dB03:38:2659.7 dB11:57:22 62.0 dB61.7 dB61.5 dB62.3 dB61.4 dB 68.2 dB
2020-03-3179.7 dB01:29:5359.0 dB03:31:46 61.3 dB60.5 dB61.0 dB61.4 dB60.0 dB 67.3 dB
2020-03-3090.2 dB03:31:5759.0 dB09:52:03 64.9 dB62.8 dB62.2 dB64.8 dB60.3 dB 70.9 dB
2020-03-2980.4 dB00:46:3359.1 dB10:07:30 62.1 dB61.8 dB62.3 dB62.8 dB60.3 dB 68.2 dB
2020-03-2879.4 dB02:53:0159.1 dB09:46:04 63.1 dB62.1 dB61.7 dB63.0 dB60.4 dB 68.1 dB
2020-03-2769.1 dB09:30:4159.1 dB12:20:53 61.8 dB61.8 dB62.6 dB62.5 dB60.8 dB 68.0 dB
2020-03-2678.5 dB13:40:3158.6 dB00:01:37 61.1 dB61.5 dB60.7 dB62.2 dB60.0 dB 67.3 dB
2020-03-2581.2 dB17:24:5658.6 dB12:09:00 61.2 dB61.2 dB60.1 dB61.9 dB60.0 dB 67.3 dB
2020-03-2468.9 dB16:52:1843.1 dB12:03:38 61.1 dB60.7 dB61.8 dB61.9 dB60.6 dB 67.2 dB
2020-03-2376.0 dB16:28:3759.6 dB13:29:21 61.5 dB61.2 dB61.4 dB61.9 dB61.0 dB 67.6 dB
2020-03-2271.3 dB07:33:4359.1 dB18:21:54 61.8 dB62.4 dB60.4 dB63.0 dB60.4 dB 68.1 dB
2020-03-2174.7 dB01:28:1059.5 dB05:24:09 62.1 dB61.6 dB63.1 dB63.2 dB61.0 dB 68.2 dB
2020-03-2080.7 dB05:20:0659.2 dB07:46:42 63.0 dB61.9 dB63.0 dB63.3 dB60.4 dB 69.1 dB
2020-03-1978.3 dB11:15:1559.1 dB10:11:18 61.8 dB61.8 dB62.0 dB62.6 dB60.6 dB 67.9 dB
2020-03-1875.9 dB14:46:5559.0 dB09:12:53 61.7 dB62.3 dB61.2 dB62.8 dB60.4 dB 68.0 dB
2020-03-1776.2 dB17:51:3159.1 dB12:00:28 62.6 dB63.0 dB61.6 dB64.0 dB60.8 dB 68.9 dB
2020-03-1673.1 dB17:28:0259.2 dB12:46:21 61.6 dB61.3 dB61.3 dB62.7 dB60.4 dB 67.6 dB
2020-03-1576.0 dB03:13:1659.3 dB00:52:59 60.8 dB60.3 dB61.3 dB61.7 dB60.0 dB 66.8 dB
2020-03-1473.7 dB04:14:1359.0 dB05:56:26 62.5 dB62.6 dB61.8 dB63.6 dB61.1 dB 68.7 dB
2020-03-1372.3 dB17:29:2859.6 dB07:14:03 61.8 dB61.7 dB61.8 dB62.6 dB61.1 dB 67.8 dB
2020-03-1278.8 dB13:59:2659.8 dB04:36:38 62.2 dB62.4 dB63.1 dB63.2 dB60.9 dB 68.4 dB
2020-03-1172.6 dB12:36:3659.8 dB14:04:39 61.5 dB61.5 dB61.3 dB62.0 dB61.0 dB 67.6 dB
2020-03-1082.2 dB05:56:5250.7 dB12:28:08 61.2 dB60.9 dB61.6 dB61.7 dB60.5 dB 67.2 dB
2020-03-0971.5 dB06:16:1859.7 dB01:41:51 60.8 dB60.9 dB60.7 dB61.2 dB60.4 dB 66.9 dB
2020-03-0874.3 dB05:36:3159.3 dB01:37:29 61.5 dB61.7 dB60.2 dB62.8 dB60.2 dB 67.7 dB
2020-03-0773.6 dB07:42:1358.8 dB05:38:16 62.0 dB62.3 dB62.6 dB63.0 dB60.5 dB 68.1 dB
2020-03-0672.9 dB16:54:2159.1 dB11:25:42 62.2 dB62.5 dB62.1 dB63.5 dB61.0 dB 68.4 dB
2020-03-0570.8 dB17:03:5558.9 dB09:50:32 60.2 dB60.3 dB60.0 dB60.6 dB59.8 dB 66.3 dB

Промишлен шум - Изток


Дневни показатели:

2020-04-03  L24 = 71.5 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 62.1 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 61.8 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 75.0 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 60.0 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 62.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 61.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.