Липсва изображение


Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-03-0367.2 dB12:00:3859.9 dB12:27:20 62.8 dB62.6 dB0.0 dB63.6 dB61.2 dB 72.3 dB
2024-03-0267.8 dB10:12:4359.5 dB00:02:17 61.8 dB61.3 dB62.5 dB62.7 dB60.7 dB 67.9 dB
2024-03-0167.7 dB13:08:1059.7 dB01:56:04 61.0 dB61.0 dB60.8 dB61.4 dB60.6 dB 67.1 dB
2024-02-2971.2 dB00:13:0459.1 dB13:20:44 61.7 dB61.5 dB61.3 dB62.6 dB60.9 dB 67.8 dB
2024-02-2872.9 dB08:36:0159.3 dB12:14:56 62.5 dB62.3 dB61.9 dB64.2 dB61.2 dB 68.7 dB
2024-02-2771.3 dB06:38:2959.6 dB10:50:59 61.5 dB61.8 dB61.4 dB62.4 dB60.7 dB 67.7 dB
2024-02-2673.4 dB17:16:4859.2 dB13:19:39 61.4 dB61.3 dB61.7 dB61.9 dB61.0 dB 67.5 dB
2024-02-2565.6 dB14:29:3359.9 dB14:00:45 61.4 dB61.2 dB61.3 dB62.0 dB60.9 dB 67.6 dB
2024-02-2471.0 dB08:40:5159.2 dB11:52:59 62.2 dB62.2 dB61.4 dB63.0 dB61.2 dB 68.3 dB
2024-02-2373.5 dB16:27:3059.2 dB10:05:06 62.3 dB61.6 dB61.6 dB63.6 dB60.6 dB 68.3 dB
2024-02-2273.7 dB16:46:4459.1 dB12:01:31 62.3 dB61.8 dB63.3 dB63.3 dB61.0 dB 68.3 dB
2024-02-2169.5 dB10:21:3459.1 dB13:07:00 62.8 dB62.2 dB63.4 dB63.6 dB60.5 dB 68.8 dB
2024-02-2068.2 dB06:53:4343.0 dB12:32:08 62.9 dB62.4 dB63.6 dB63.7 dB61.7 dB 68.9 dB
2024-02-1975.7 dB18:28:2560.7 dB14:31:03 63.4 dB63.3 dB63.5 dB63.9 dB62.9 dB 69.5 dB
2024-02-1870.9 dB08:40:0159.3 dB13:19:30 62.2 dB61.8 dB62.3 dB63.2 dB60.8 dB 68.3 dB
2024-02-1773.0 dB10:36:4659.6 dB11:44:14 62.5 dB61.9 dB63.4 dB63.4 dB61.3 dB 68.5 dB
2024-02-1674.6 dB14:46:0659.4 dB12:06:24 62.2 dB61.7 dB63.2 dB63.3 dB61.0 dB 68.2 dB
2024-02-1567.9 dB17:54:4160.0 dB04:18:58 63.0 dB63.1 dB63.6 dB63.7 dB62.0 dB 69.1 dB
2024-02-1477.6 dB01:10:0760.0 dB12:21:15 62.9 dB63.1 dB63.1 dB63.6 dB62.4 dB 69.1 dB
2024-02-1366.7 dB17:45:4859.3 dB12:08:30 63.1 dB62.8 dB63.0 dB64.2 dB61.5 dB 69.2 dB
2024-02-1267.3 dB17:01:1359.4 dB14:50:30 61.5 dB61.6 dB61.1 dB62.5 dB60.7 dB 67.6 dB
2024-02-1173.9 dB12:40:1358.7 dB14:49:31 61.2 dB61.0 dB60.8 dB62.0 dB60.6 dB 67.3 dB
2024-02-1065.1 dB04:27:1659.3 dB13:44:44 61.8 dB61.4 dB61.9 dB62.5 dB61.0 dB 67.9 dB
2024-02-0975.5 dB17:52:4259.5 dB10:16:37 62.2 dB61.8 dB61.4 dB63.2 dB61.0 dB 68.3 dB
2024-02-0872.0 dB14:15:5959.1 dB12:26:26 62.1 dB62.0 dB61.8 dB63.1 dB61.0 dB 68.2 dB
2024-02-0769.6 dB08:47:5959.4 dB11:10:29 62.5 dB62.1 dB61.5 dB63.9 dB61.1 dB 68.7 dB
2024-02-0667.2 dB07:02:0659.5 dB09:03:24 62.7 dB63.0 dB62.1 dB63.9 dB61.3 dB 68.9 dB
2024-02-0566.2 dB12:55:2059.6 dB10:14:40 62.8 dB62.9 dB61.8 dB63.9 dB61.6 dB 68.9 dB
2024-02-0471.0 dB11:49:5159.7 dB10:43:26 63.0 dB62.6 dB62.3 dB63.9 dB61.4 dB 69.0 dB
2024-02-0366.9 dB17:52:4060.3 dB10:00:35 63.2 dB63.3 dB63.5 dB63.7 dB62.6 dB 69.3 dB

Промишлен шум - Изток


Дневни показатели:

2024-03-03  L24 = 72.3 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 62.8 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 62.6 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 67.2 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 59.9 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 63.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 61.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.