Липсва изображение


Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2024-07-250.0 dB00:00:000.0 dB00:00:00 61.8 dB0.0 dB0.0 dB62.0 dB61.6 dB 0.0 dB
2024-07-2480.0 dB16:25:1059.0 dB12:11:25 62.1 dB61.6 dB62.3 dB63.0 dB60.5 dB 68.2 dB
2024-07-2367.1 dB17:01:1439.6 dB12:10:37 61.9 dB61.3 dB62.4 dB62.9 dB60.4 dB 67.9 dB
2024-07-2266.9 dB17:41:2859.0 dB14:22:42 61.8 dB61.3 dB62.4 dB62.8 dB60.4 dB 67.9 dB
2024-07-2181.6 dB04:18:5159.1 dB12:40:43 61.5 dB61.0 dB61.3 dB62.7 dB60.2 dB 67.6 dB
2024-07-2072.2 dB10:42:0136.3 dB00:46:03 61.4 dB61.0 dB60.5 dB62.8 dB60.2 dB 67.5 dB
2024-07-1967.6 dB01:03:0859.2 dB12:36:10 61.6 dB61.0 dB61.0 dB62.9 dB60.3 dB 67.6 dB
2024-07-1870.6 dB18:28:4137.0 dB15:53:33 61.8 dB61.2 dB62.4 dB62.8 dB60.6 dB 67.7 dB
2024-07-1768.0 dB17:26:0559.2 dB10:00:52 61.5 dB61.1 dB60.5 dB62.7 dB60.2 dB 67.6 dB
2024-07-1668.8 dB07:43:1958.9 dB09:41:45 62.1 dB61.3 dB62.1 dB63.5 dB60.4 dB 68.1 dB
2024-07-1565.0 dB04:43:3059.0 dB11:07:13 61.8 dB61.1 dB60.7 dB63.4 dB60.1 dB 67.8 dB
2024-07-1467.0 dB16:58:1559.0 dB13:22:16 61.6 dB61.0 dB60.5 dB63.2 dB60.1 dB 67.6 dB
2024-07-1365.7 dB12:36:2059.0 dB10:08:51 61.9 dB61.3 dB60.5 dB63.7 dB60.1 dB 67.9 dB
2024-07-1267.8 dB17:59:5758.9 dB14:25:14 61.8 dB60.9 dB61.0 dB63.6 dB59.9 dB 67.7 dB
2024-07-1172.0 dB10:13:4158.8 dB13:16:31 61.8 dB61.0 dB60.4 dB63.6 dB60.0 dB 67.8 dB
2024-07-1066.7 dB01:26:3858.8 dB11:19:42 62.0 dB61.0 dB60.8 dB63.9 dB59.9 dB 68.0 dB
2024-07-0973.2 dB06:57:0458.6 dB13:54:32 61.9 dB61.0 dB60.8 dB63.8 dB60.0 dB 67.9 dB
2024-07-0886.1 dB17:30:3658.7 dB14:07:44 63.2 dB63.7 dB61.0 dB63.9 dB60.0 dB 69.4 dB
2024-07-0767.3 dB14:26:3558.9 dB13:45:54 62.0 dB61.4 dB61.3 dB63.5 dB60.1 dB 68.0 dB
2024-07-0665.2 dB09:13:3958.5 dB06:39:44 61.7 dB61.4 dB62.2 dB63.5 dB60.1 dB 67.7 dB
2024-07-0570.9 dB15:35:0258.1 dB07:34:43 62.1 dB62.2 dB63.3 dB63.8 dB59.4 dB 68.2 dB
2024-07-0471.6 dB13:28:1558.2 dB08:18:48 62.2 dB62.7 dB63.3 dB63.5 dB59.5 dB 68.3 dB
2024-07-0365.8 dB18:00:5057.9 dB06:19:28 62.4 dB62.6 dB62.6 dB63.1 dB61.6 dB 68.6 dB
2024-07-0271.7 dB17:15:3459.3 dB12:25:05 62.0 dB61.0 dB62.3 dB63.4 dB60.1 dB 68.0 dB
2024-07-0169.4 dB17:11:5959.1 dB13:55:12 62.0 dB61.2 dB61.2 dB63.6 dB60.1 dB 68.0 dB
2024-06-3067.2 dB12:07:1759.4 dB13:35:14 62.1 dB61.3 dB62.0 dB63.7 dB60.3 dB 68.0 dB
2024-06-2966.7 dB06:50:4459.0 dB05:50:00 62.0 dB61.8 dB62.7 dB63.5 dB60.9 dB 68.0 dB
2024-06-2871.8 dB13:29:0259.9 dB07:00:48 62.9 dB63.1 dB63.4 dB63.5 dB62.1 dB 69.1 dB
2024-06-2777.4 dB11:49:0459.5 dB14:18:18 62.1 dB61.9 dB62.5 dB62.8 dB60.8 dB 68.2 dB
2024-06-2668.0 dB17:08:3759.2 dB11:32:40 62.1 dB61.8 dB62.3 dB62.9 dB60.5 dB 68.2 dB

Промишлен шум - Изток


Дневни показатели:

2024-07-25  L24 = N/A dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 61.8 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = N/A dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = N/A dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = N/A dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = 62.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 61.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.