Избор на период за генериране на файл
Данни за последните 30 изминали дни:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-04-0380.3 dB08:40:1053.5 dB00:42:14 56.0 dB56.7 dB0.0 dB0.0 dB0.0 dB 65.4 dB
2020-04-0273.8 dB17:08:1453.3 dB02:26:05 54.4 dB55.6 dB56.6 dB0.0 dB0.0 dB 60.7 dB
2020-04-0176.3 dB18:21:0339.8 dB13:53:50 55.1 dB54.2 dB53.8 dB0.0 dB0.0 dB 61.1 dB
2020-03-3184.7 dB08:25:1753.5 dB03:11:49 55.3 dB55.6 dB54.9 dB0.0 dB0.0 dB 61.5 dB
2020-03-3072.7 dB07:26:4953.3 dB14:48:46 55.8 dB55.0 dB55.2 dB0.0 dB0.0 dB 61.8 dB
2020-03-2970.4 dB11:04:0653.5 dB00:36:49 54.9 dB55.0 dB55.4 dB0.0 dB0.0 dB 61.0 dB
2020-03-2883.8 dB07:53:4553.4 dB14:52:29 55.1 dB54.9 dB55.4 dB0.0 dB0.0 dB 61.2 dB
2020-03-2773.5 dB18:11:0653.3 dB14:20:01 54.9 dB55.2 dB55.7 dB0.0 dB0.0 dB 61.1 dB
2020-03-2673.5 dB12:18:1753.4 dB14:24:25 55.2 dB55.2 dB55.1 dB0.0 dB0.0 dB 61.3 dB
2020-03-2574.9 dB07:05:2542.4 dB11:44:28 55.7 dB55.1 dB60.7 dB0.0 dB0.0 dB 61.7 dB
2020-03-2470.8 dB15:02:1753.5 dB14:40:36 55.4 dB55.2 dB55.3 dB0.0 dB0.0 dB 61.5 dB
2020-03-2370.1 dB01:52:2454.2 dB14:50:04 55.5 dB55.2 dB55.2 dB0.0 dB0.0 dB 61.6 dB
2020-03-2276.8 dB07:03:2253.7 dB14:38:32 54.7 dB55.4 dB55.7 dB0.0 dB0.0 dB 60.9 dB
2020-03-2187.3 dB10:37:2852.8 dB16:25:59 55.2 dB55.9 dB55.2 dB0.0 dB0.0 dB 61.4 dB
2020-03-2074.4 dB08:12:0752.9 dB15:45:19 55.5 dB55.3 dB55.0 dB0.0 dB0.0 dB 61.6 dB
2020-03-1970.5 dB04:03:3052.9 dB14:05:57 55.3 dB54.9 dB55.5 dB0.0 dB0.0 dB 61.4 dB
2020-03-1874.6 dB16:45:3344.2 dB11:32:53 55.6 dB55.0 dB54.8 dB0.0 dB0.0 dB 61.6 dB
2020-03-1773.8 dB16:59:3452.5 dB16:11:01 55.1 dB55.0 dB55.2 dB0.0 dB0.0 dB 61.2 dB
2020-03-1670.9 dB17:03:0053.2 dB15:05:45 55.6 dB55.4 dB55.3 dB0.0 dB0.0 dB 61.7 dB
2020-03-1570.6 dB11:32:2153.6 dB00:40:30 54.7 dB55.3 dB55.4 dB0.0 dB0.0 dB 60.9 dB
2020-03-1479.6 dB00:49:5252.8 dB15:56:56 56.9 dB54.9 dB55.1 dB0.0 dB0.0 dB 62.8 dB
2020-03-1376.9 dB08:30:2751.6 dB18:20:22 56.4 dB55.6 dB54.9 dB0.0 dB0.0 dB 62.4 dB
2020-03-1277.8 dB08:02:4152.5 dB13:10:23 56.5 dB55.7 dB55.3 dB0.0 dB0.0 dB 62.5 dB
2020-03-1182.2 dB12:41:3341.1 dB11:03:27 55.1 dB54.9 dB56.2 dB0.0 dB0.0 dB 61.2 dB
2020-03-1072.5 dB13:00:4253.8 dB15:03:43 55.5 dB55.3 dB54.4 dB0.0 dB0.0 dB 61.6 dB
2020-03-0972.1 dB17:18:3853.9 dB01:40:06 55.9 dB55.9 dB56.0 dB0.0 dB0.0 dB 62.0 dB
2020-03-0867.8 dB18:19:1153.9 dB09:40:56 56.0 dB55.5 dB55.7 dB0.0 dB0.0 dB 62.1 dB
2020-03-0771.2 dB04:33:4453.0 dB14:31:32 55.8 dB55.5 dB56.0 dB0.0 dB0.0 dB 61.9 dB
2020-03-0672.3 dB00:23:3153.5 dB02:23:00 55.4 dB55.3 dB56.2 dB0.0 dB0.0 dB 61.5 dB
2020-03-0574.8 dB12:39:0853.9 dB10:01:56 56.0 dB56.0 dB55.2 dB0.0 dB0.0 dB 62.1 dB

Промишлен шум

Северна производствена площадка на Дънди Прешъс Металс Челопеч, над НГ „Надежда“;


Дневни показатели:

2020-04-03  L24 = 65.4 dBInformationL24 (денонощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през цялото денонощие – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lнощ = 56.0 dBInformationLAнощ (нощно ниво на шума)е показател за шума, свързан с нарушаването на съня през нощта – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lден = 56.7 dBInformationLAден (дневно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през дневния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  Lвечер = N/A dBInformationLAвечер (вечерно ниво на шума)е показател за шума, свързан с дискомфорта през вечерния период от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмакс = 80.3 dBInformationLAмакс (максимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAмин = 53.5 dB InformationLAмин (минимално А - претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)]) Това е максималната стойност на моментното А - претеглено ниво на шума за даден интервал от време – в съответствие с Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на МЗ и МОСВ за показателите за шум в околната среда.

  LAF10 = N/A dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = N/A dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.